Ma új intézkedések bevezetését javasolta az Európai Bizottság, miután két éven keresztül sikertelenül egyeztetett Európa tagországaival arról, hogy miként lehetne megerősíteni az EU bankszektorát a jövő válságai ellen - írja a Reuters. Végre megszülethet az egységes európai betétbiztosítási rendszer (EDIS) új koncepciója is.

2017.07.26 13:39 Bankbetétek: készülünk a következő válságra?

Németország megnyerése érdekében az Európai Bizottság enyhébb intézkedések bevezetésére tett javaslatot annak kapcsán, hogy az európai tagállamok miként osszák meg a bankszektor kockázatait. A változtatásokra azért van szükség, mert Wolfgang Schäuble, Németország leköszönő pénzügyminisztere többször is aggályokat vetett fel a teljes kockázatmegosztás ellen. Szerinte ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a jobb módú német bankoknak kellene kimentenie a gyengébb görög, olasz és portugál versenytársaikat. Az új terv csökkentené a kockázatmegosztás mértékét, valamint szigorítaná a feltételeket, amiknek a tagállamoknak meg kell felelniük ahhoz, hogy a bankszektoruk hozzáférjen az EU-s védőhálókhoz. Ez a javaslat nagyobb pénzügyi terhet hagyna a tagállamok vállán abban az esetben, ha ki kell menteni egy bedőlt bankot.

Konkrét intézkedések
A Bizottság arra kéri az Európai Parlamentet és az Európai Tanácsot, hogy 2018-ig álljon össze a Bankunió végleges terve. A hír a decemberi euró övezeti csúcstalálkozó előtt jött, amelyen a bankunió végleges tervezetének megtárgyalása is napirendre kerül. Tavaly novemberben a Bizottság már előállt a bankrendszer kockázatcsökkentésének átfogó tervezetével. A Bankunió létfontosságú hiányzó elemei azok az Európai Betétbiztosítási Rendszer (EDIS) irányába tett lépések, amik biztosítanák az Európai Unió betéteseit megtakarításaik biztonságáról. Az Európai Bizottság sürgeti egy végső fiskális menedék felállítását is a bankok megmentésére, erre a tagállamok már 2013-ban kötelezettséget vállaltak azzal, hogy az Egységes Bankszanálási Alapot (SRF) akár több bank párhuzamos szanálása esetére is kellően feltőkésítik. A Bankunió összes betétese ugyanabban a védelemben kell, hogy részesüljön attól függetlenül, hogy Európa melyik részén él.Az Európai Bizottság mai anyaga fokozatosabb bevezetést javasol az EDIS-re, vagyis az egységes bankszanálási mechanizmusra vonatkozóan, mint 2015 novemberében. Ez a második fázis azonban a banki kockázatok csökkentésének függvényében kerülne kialakításra, az EDIS csak likviditási fedezetet biztosítana a különálló nemzeti betétbiztosítási rendszerek számára a kárkifizetések teljes lebonyolítása érdekében. Ezt a segítséget aztán az egyes betétbiztosítási rendszereknek vissza kellene fizetniük az európai intézmény számára. Az Európai Bizottság már dolgozik egy olyan csomagon is, amellyel csökkenthetnék a nem teljesítő hitelek állományát az európai bankszektorban, egyúttal megelőznék azok jövőbeni felépülését is. A 2018 tavaszán összeálló csomag tartalmazna egy tervet a nemzeti eszközkezelő társaságok számára, szabályozást a nem teljesítő hitelek másodlagos piacára és a hitelfedezetek érvényesítésére vonatkozóan, valamint javítaná az újonnan bedőlő hitelek céltartalékkal való fedezettségét és az európai nem teljesítő hitelek átláthatóságát is.


Az európai irányelvek szerint 100 000 euró értékig minden betétet biztosítani kell. Az előírás célja, hogy megerősítse a bankszektorba vetett bizalmat, amit a közel egy évtizedig tartó válság teljesen elsöpört. Azonban a jelenlegi nemzeti betétbiztosítási rendszerek nem lennének elegendőek ahhoz, hogy egy újabb bankválság esetén ténylegesen teljesítsék a feladatukat.

A Bizottság célja egy olyan határokon átnyúló védőháló kialakítása, ami ténylegesen képes az összes betétes vagyonának biztosítására, ezzel javítva a szektorba vetett bizalmat.

Az új javaslatok csak felhígított változatai a két évvel ezelőtti terveknek, így az Európai Betétbiztosítási Rendszer (EDIS) csak abban az esetben avatkozna be, ha a nemzeti betétbiztosítási rendszerek már minden erőforrásukat felhasználták, hogy megmentsék a betéteseiket.