Döntött a CIG Pannónia igazgatósága arról az alaptőke-emelésről, amelyet a kamatozó részvények hétfői átalakulása miatt szükséges megtennie a biztosítónak a kamatozó részvények tulajdonosainak kielégítése miatt. A témáról itt már írtunk bővebben.
Portfolio Online Tőzsde - részvénykereskedés biztonságban: stabil, banki háttér, BEVA garancia

A zártkörű alaptőke-emelésről szóló döntést az indokolja, hogy a társaság kamatozó
részvényeinek kibocsátásával kapcsolatban elkészített befektetői információs összefoglaló és a részvény-átalakítási szerződés rendelkezései szerint, a társaság által kibocsátott "B" és "C" sorozatú, összesen 1 881 139 darab kamatozó részvény "A" sorozatú törzsrészvénnyé alakult át 2017. szeptember 11-ével.

A társaság azon részvényesei, akik kamatozó részvényeket tulajdonoltak, jogosultak többletrészvények átvételére is a kamatozó részvényeik átalakításával összefüggésben.
Annak érdekében, hogy a társaság a többlet-részvények kibocsátásra vonatkozó
kötelezettségének eleget tudjon tenni, szükségessé vált a társaság alaptőkéjének
245 249 240 forinttal történő zártkörű felemelése. Ennek keretében a társaság
6 131 231 darab 40 forint névértékű névre szóló, szavazati jogot biztosító, dematerializált törzsrészvényt bocsát ki. Az alaptőke-emelés legkisebb tervezett összege 100 millió forint.

A kamatozó részvények átalakításából származó 1 881 139 darab törzsrészvény, valamint a zártkörű alaptőke-emelés keretében kibocsátásra kerülő 6 131 231 darab törzsrészvény tőzsdei bevezetésére (azok szabályszerű megkeletkeztetését követően) az előzetes tervek szerint 2017. október 18-án, vagy akörül kerül sor.

(BÉT)