Ahhoz, hogy az uniós állampolgárok minél inkább magukhoz közelinek érezzék az uniós döntéshozatalt, azaz kevesebb dologról döntsön Brüsszel, de hatékonyabban, egy új munkacsoportot hozott ma létre Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Ez a szubszidiaritással, az arányossággal és a "kevesebbet hatékonyabban" módszerrel foglalkozó munkacsoportot jelenti, jövő január elsején áll majd fel hivatalosan és jövő nyárig kell letennie a javaslatait az asztalra.

"Csak ott lépjünk fel, ahol az EU hozzáadott értéket teremt"


A Bizottság közleménye szerint a munkacsoport 2018. július 15-ig jelentést nyújt be majd az elnöknek, amelyben ajánlást tesz a szubszidiaritás és az arányosság elve jobb alkalmazásának módjáról, olyan szakpolitikai területek azonosításáról, amelyek esetében a munka átruházható vagy végérvényesen visszaadható a tagállamok hatáskörébe, valamint annak módjáról, miként lehetne eredményesebben bevonni a regionális és helyi hatóságokat az uniós szakpolitikai döntéshozatalba és a célok megvalósításába.

Juncker elnök szeptember 13-án az Unió helyzetéről szóló értékelő beszédében már bejelentette a munkacsoport létrehozását:

Ez a Bizottság a nagyobb jelentőségű dolgokban nagyobb szerepet akart vállalni, a kisebb jelentőségűekben pedig kisebbet. Az általunk megkezdett munkát befejezendő, még e hónappal létre fogom hozni a szubszidiaritással és arányossággal foglalkozó munkacsoportot, amely kritikus vizsgálat alá veszi az összes szakpolitikai területet annak biztosítása érdekében, hogy csak ott lépjünk fel, ahol az EU hozzáadott értéket teremt.

A munkacsoport 2018. január 1-jén kezdi meg munkáját, elnöke Frans Timmermans, a Bizottságnak a minőségi jogalkotásért, az intézményközi kapcsolatokért, a jogállamiságért és az Alapjogi Chartáért felelős első alelnöke lesz. A munkacsoportnak 9 további tagja lesz, akik közül három a nemzeti parlamentekből, három az Európai Parlamentből és három fő a Régiók Európai Bizottságából érkezik.

Az öt forgatókönyv közül ez az egyik


Juncker 2014. július 15-én bemutatott politikai iránymutatása értelmében a Bizottságnak 10 kiemelt szakpolitikai területre kell összpontosítania, ami meghatározta az elmúlt három évben az intézmény munkáját és biztosította, hogy a lehető legtöbb munka a tagállamok hatáskörében maradt. A Bizottság ezen elképzelés további kidolgozását mutatta be a 2017. március 1-jén közzétett Európa jövőjéről szóló fehér könyvében, amely öt forgatókönyvet tartalmazott; ezek egyike a "Kevesebbet hatékonyabban" című.

2017.03.02 11:19 Milyen legyen a jövő Európája? Erről az étlapról lehet választani
Ezt a forgatókönyvet Juncker 2017. szeptember 13-án az Unió helyzetéről szóló értékelő beszédében is érintette, amely szerint az Európai Uniónak egyes területeken fokoznia kell tevékenységét, ugyanakkor meg kell szüntetnie tevékenységét, illetve kevesebbet kell tennie olyan területeken, amelyekre úgy tekintenek, hogy azokon korlátozottabb hozzáadott értékkel rendelkezik vagy nem képes teljesíteni az ígéreteit.

A munkacsoport munkája az egységesebb, erősebb és demokratikusabb Európa megvalósítására irányuló bizottsági ütemtervvel összefüggésben hozzájárul majd az Európai Unió további fejlődéséhez. Az ütemtervet az európai parlamenti választásokat megelőzően időben, 2019. május 9-én Romániában, a nagyszebeni vezetői ülésen zárják le - emeli ki a közlemény.

A szubszidiaritás és az arányosság elve


A szubszidiaritás és az arányosság elvét az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikke fekteti le. A szubszidiaritás elve azt kívánja biztosítani, hogy a döntéseket az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg, és hogy az Unió egy adott kérdésben csak akkor cselekszik, ha az uniós intézkedés hatékonyabb, mint a nemzeti, regionális vagy helyi szinten hozott intézkedés. Az arányosság elve a Szerződések célkitűzéseinek teljesítéséhez szükséges mértékűre korlátozza az uniós hatáskörök gyakorlását. Ezen alapelvek alkalmazásának egyik példája, hogy ez a Bizottság már nagyrészt a nemzeti hatóságokra ruházta az állami támogatások ellenőrzését, és valamennyi állami támogatásra vonatkozó intézkedés 90 %-a jelenleg a nemzeti, regionális és helyi hatóságok kezében összpontosul.


Címlapkép forrása: PATRICK HERTZOG / AFP