Más alapkategóriákhoz hasonlóan az egyszerre kötvénybe és részvénybe is fektető vegyes alapoknak is nehéz évük volt tavaly; alig 10 olyan portfólió akadt, amely pozitív hozammal tudta jutalmazni befektetőit 2018-ban. Közben az év második felében a befektetők 50 milliárd forintot vontak ki vegyes alapokból, így épphogy sikerült az évet pozitív nettó értékesítéssel zárniuk. A legnagyobb alapok közül egyedül a Hold Alapkezelő vegyes alapjai tudtak némi plusz hozamot felmutatni.
Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A befektetési alapok éves teljesítményéről alapkategóriák szerint számolunk be, eddig az alábbi összefoglalóink jelentek meg:
2019.01.08 13:22 Vihar a tőzsdéken: elvéreztek a magyar sztárbefektetők is
2019.01.05 15:10 Tarolt a magyar befektetés 2018-ban: ezt hozta az ingatlanmánia
2019.01.04 13:15 Leszerepeltek a magyar részvényalapok: rengeteg a 10% fölötti bukó
2019.01.03 11:20 Égetik a magyarok pénzét a bankbetétek riválisai

Kevés vegyes alap maradt talpon

Innen is menekül a pénz


A részvényalapokhoz és az abszolút hozamú alapokhoz hasonlóan a vegyes alapokból is megindult tavaly a tőkekivonás, 2018 második félévében nettó 50 milliárd forintot menekítettek ki a befektetők ebből az alapkategóriából. Az év egészére nézve a legfrissebb BAMOSZ-on elérhető, novemberi összesítő szerint viszont még mindig pozitív a vegyes portfóliók nettó értékesítése, összesen 12,4 milliárd forintnyi tőke áramlott ezekbe az alapokba.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


Hasonló dinamika figyelhető meg a vegyes alapok teljes eszközállományában is: az év első felét növekedés jellemezte, 1000 milliárd forintról egészen 1060 milliárd forintra nőtt a kategória kezelt vagyona. Az év második felében azonban a tőkekivonások és a hozamok együttese miatt ismét 1000 milliárd forintra csorbult a kategória teljes nettó eszközértéke.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


Ha egyes alapok szintjén vizsgáljuk a kategória teljesítményét, már a decemberi, volatilis időszak hatását is jobban láthatjuk.

A legnagyobb kockázattal dolgozó, részvénytúlsúlyos vegyes alapok vagyonváltozás tekintetében szép évet zártak: 44,8%-kal, azaz több mint 30 milliárd forinttal nőtt a kezelt vagyonuk. Bár a legnagyobb dinamikus vegyes alap, a CIB Reflex kezelt vagyona lényegében nem változott, a második legnagyobb alap, a K&H Válogatott 4 alapok alapja 6,4 milliárd forinttal, a harmadik alap, az Erste Multi Asset alapja bő 10 milliárd forinttal hízott. Utóbbi volt egyébként az a dinamikus vegyes alap, amely arányaiban a legnagyobbat nőtt tavaly. A legnagyobb vagyonveszteséget arányaiban az OTP Prémium Növekedési portfólió szenvedte el.

Érdemes megjegyezni, hogy a Hold Alapkezelő két Concorde Forte alapján kívül az összes dinamikus vegyes alap hozamveszteséggel zárta az évet.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


A kiegyensúlyozott alapoknál már vegyesebb a kép. A legnagyobb kiegyensúlyozott alapok teljes kezelt vagyona 1,1%-ot csökkent tavaly, míg egyes alapoknál mind jelentősebb vagyonnövekedést, mind pedig vagyoncsökkentést meg lehetett figyelni. A legnagyobb nominális és arányos vagyonnövekedést a K&H válogatatott 3 alap könyvelhette el ebben a kategóriában, melynek portfóliója 10 milliárd forinttal gyarapodott tavaly, míg a legnagyobb vagyoncsökkenést portfólióarányosan az OTP Paletta, nominálisan pedig a K&H megtakarítási cél júniusi részalapja szenvedte el.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


A kockázatkerülő, betét- és kötvénytúlsúlyos óvatos alapokból vélhetően a tartósan alacsony hozamkörnyezet miatt inkább menekült a pénz tavaly: összesen mintegy 48 milliárd forint hagyta ott a top 15 óvatos vegyes alapot. Akadtak persze itt is bőven olyan portfóliók, melyek bővíteni tudták eszközállományukat: a legnagyobb óvatos alap, a K&H válogatott 2. 15 milliárd forinttal lett kövérebb, a legnagyobb arányos vagyonbővülést viszont a Raiffeisen Megoldás Start tapasztalhatta, melynek eszközállománya közel 80%-kal bővült.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december

Sok volt a vesztes


Nem sok olyan vegyes alap akadt 2018-ban, amelyik pozitív hozammal tudta zárni az évet; összesen 10 portfólió volt, amely nem fordult mínuszba az év végére, ebből alig 6 volt forintos, lakossági / privátbanki sorozat, míg 93 alap negatív hozammal ünnepelhette a szilvesztert.

A dinamikus, forintos vegyes alapok közt két alap tudott csak pozitív hozammal zárni, mindkettő a Hold Alapkezelő Concorde Forte sorozatába tartozik.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


A kiegyensúlyozott alapok közt is hasonló volt a helyzet, csak a Hold két privátbanki alapja tudott pozitív hozamot felmutatni.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


Az óvatos alapok közt szintén egy holdos privátbanki alap zárt a legjobb hozammal, a második helyet az Erste megtakarítási alapja foglalta viszont el.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


A legrosszabb 15 vegyes alap listájára -5% hozam alatt lehetett felkerülni, három olyan vegyes alap is akadt viszont, amely 10% fölött bukott 2018-ban.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


A hozam / szórás adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a dinamikus vegyes alapok hároméves szórása 4 és 10% közé esett, míg hozamuk kivétel nélkül pozitív ezen az időtávon; 2 és 7% közé tehető évesítve. A legmagasabb szórást (és hároméves hozamot) az OTP Prémium növekedési portfólió teljesítette, míg a legalacsonyabb szórása az Aegon Tempó 8 részalapnak volt.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


A kiegyensúlyozott vegyes alapok hároméves időtávon többnyire 5 és -4% közé eső hozamokat produkálnak, jellemzően 2 és 8% közti szórás mellett dolgoznak. A legnagyobb szórása ebben a kategóriában a Quaestor Tallér alap könyvelhette el (a még mindig széles körben értékesített alapok közül a K&H megtakarítási cél február alap), a legkisebb szórása az Aegon Tempó 4 részalapnak volt.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


Az óvatos vegyes alapok szórása nem meglepő módon az előző vetélytársaktól mérsékeltebbnek bizonyult; egy kivétellel 0 és 4% közé tehető, cserébe mérsékeltebb, jellemzően -2 és 4% közé tehető hozammal dolgoztak az elmúlt három évben ezek az alapok. A legnagyobb szórása a Quaestor Aranytallér alapnak volt (még mindig értékjesített alapok közül az Amundi Konzervatív alapnak), míg a legkisebb szórást az Este Megtakarítási alap teljesítette.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


Az egységnyi szórásra vetített hozamok alapján számolt hozamadatokból számolt Sharpe-mutatókra is érdemes egy pillantást vetni. Hároméves időtávon 53 vegyes alapnak volt pozitív Sharpe mutatója, vagyis ezek az alapok voltak azok, melyekkel kifizetődő volt a kockázatmentes hozamként megjelölt RMAX-nál nagyobb kockázatot vállalni.

A dinamikus alapok közül a Raiffeisen Megoldás Pro alap rendelkezett a legjobb Sharpe-mutatóval hároméves időtávon, ez az alap 6,6%-os szórás mellett 4,8%-os éves átlagos hozamot teljesített.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


A kiegyensúlyozott alapok családjában a Hold Alapkezelő Concorde 3-as privátbanki alapjának dolláros sorozata érte el a legjobb Sharpe-mutatót, 2,8%-os szórással 3,3%-os éves átlagos hozamot tudott virítani.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december


Az óvatos alapok közül az Erste Megtakarítási alapok alapja teljesítette a legszebb Sharpe-mutatót, 1,4%-os hozamot ért el három év alatt átlagosan kevesebb mint 1% volatilitással.

A vegyes alapok befektetőit is megizzasztotta a viharos december

Íme az összes


Íme az összes alap összes hozamadata: