Bár eddig is volt jogszabályi lehetőség a közszférabeli kedvezményezettek projektjeinek többlet támogatására EU-s pénzből, de egy minapi jogszabályváltozás a gyakorlati tapasztalatokra és a gyorsított adminisztrációra hivatkozva változtatott ezen, így június végétől könnyebben kaphatnak 15%-kal, legfeljebb 30 millió forinttal több támogatást a közszférabeli nyertesek.

A minap jelent meg a hivatalos uniós pályázati oldalon egy olyan közlemény, amely közérthetően foglalja össze azt, hogy mely területeken változott az uniós támogatások elosztását szabályozó fontos kormányrendelet (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet).

Az egyik legtöbb nyertest érintő változást a második pont tartalmazza, amelynek lényege, hogy

a beérkező nagyszámú többlet támogatási igényre és az egyszerűbb ügyintézésre hivatkozva megengedik az Irányító Hatóságoknak, hogy ha az adott programban van még szabad támogatási keret (a 110%-os túlvállalási lehetőség miatt ez még életszerű), akkor az eredeti támogatási összeg legfeljebb 15%-ával, legfeljebb 30 millió forinttal saját hatáskörben megemelhesse a támogatási összeget az adott projekt esetén és erről utólag csak negyedévente kell beszámolnia a kormánynak. Azoknál a programoknál és prioritásoknál, amelyeknél nem állnak fent a fenti egyszerűbb támogatás-növelési lehetőségek, a bő 2 éve hozott másik jogszabály az irányadó (az uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet).


Az összefoglaló dokumentum első pontja is lényeges, hiszen tisztázza a 2014-2020 programozási időszakban a többlet-kötelezettségvállalások vagy a visszahulló források terhére pilot felhívás indításának kereteit, a negyedik pont a közbeszerzések indításánál az egybeszámítási szabályokat tisztázza, a hetedik pont a meghatalmazásra vonatkozó szabályokat pontosítja, a nyolcadik pedig azt, hogy a 300 ezer forint alatti elszámolható költségtételeknél nem kell a szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat benyújtania az irányító hatósághoz. Utóbbi könnyítés már számos korábban kiírt pályázat elmúlt időszaki módosításában megjelent, de most általános érvénnyel is rögzítették a keret jogszabályban.